Hiển thị tất cả 44 kết quả

Dòng đồng hồ giá rẻ đượcđích thân Bộ Quốc Phòng Liên Xô đặt hàng để trang bị đại trà cho bộ binh. Dòng Komandirskie có mặt đồng hồ thường gắn liền với đội quân, binh đoàn hay sự kiện nào đó của lịch sử

2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000