Hiển thị tất cả 17 kết quả

Bezels màu các loại cho đồng hồ Vostok

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel T2-5

500,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel T2-4

500,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel T2-3

500,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel T2-2

500,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel T2-1

500,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Dây đồng/inox điều chỉnh bezel

20,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Neptune Red

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Neptune Pepsi

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Neptune Orange

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Neptune Green

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Neptune Blue

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Neptune Black

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Neptune Black – Red

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Green

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 60M Black

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 24H Black – Red

400,000 

Bezel - Viền mặt đồng hồ

Bezel 24H Black – Blue

400,000